Susunan Pengelola JDIH

Reghi Perdana, S.H., LL.M

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

197406022000031001

Henny Mildawaty, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya

197703091997032001

Sharon, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

19870421 201012 1 004

Shesha Annisa Desrina, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

198712252009122003

Dwi Nawang Wulan, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

197611102006042002

Nofrizal Aditya Kusuma, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

198911182014021003

Disya Thalia Sarman, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

199107102015022004

Andries Chandra, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

199110312018011002

Wahyu Ramadani Ismail, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

199701292019031002

Achmad Mahajir, S.H.

Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

199205012020121001

Andrea, S.T., M.A.P

Analis Kepegawaian Ahli Muda

198007262006041005